Novinky

  • Registrácia otvorená. 8. október 2015
  • Spustenie stránky ASYN 2015. 6. október 2015

Informácie

Podujatie: Rakúske a Slovenské Yoyo majstrovstvá (ASYN 2015)

Dátum: 8. november 2015 (nedeľa)

Miesto: KC Dunaj, Nedbalova 3, Bratislava (bližšie informácie)

Ubytovanie: si môžete rezervovať napríklad v týchto hosteloch: backpackers.sk alebo possonium.sk - cena je od 15€ na osobu/noc.

Prihlášky: Prihlášku, posielajte najneskôr do 6. novembra 2015, uľahčíte nám i vám prácu, prihlášky poslané po tomto termíne nebudú brané do úvahy a bude sa dať registrovať len na mieste so zvýšeným registračným poplatkom

Kategórie a registračné poplatky:

Kategória   Kvalifikácia Finále Registrácia do 6.11 Registrácia
na mieste
1A začiatočníci OPEN - TRICKLIST 3 € 3 €
1A semi pro SLOVAK - 1,5 min. FREESTYLE 5 € 6 €
1A pro SLOVAK/AUSTRIAN viac ako 20 ľudí - 1 min. FREESTYLE PRVÝCH 15 Z KVALIFIKÁCIE
3 min. FREESTYLE
10 € 13 €
4A OPEN - 3 min. FREESTYLE 8 € 11 €
5A OPEN - 2 min. FREESTYLE 8 € 11 €
Viac ako 1 kat. SLOVAK/AUSTRIAN/OPEN - - 10 € 14 €
1A OPEN - 2 min. FREESTYLE 10 € 13 €

POZNÁMKY:
  • Súťažiť vo viac ako jednej kategórii znamená: že sa môže súťažiaci prihlásiť do ľubovoľnej kategórie 1A a k tomu môže súťažiaci súťažiť ešte aj v 4A a/alebo 5A.
  • Ak sa Slovenský alebo Rakúsky yoyer prihlási do kategórie OPEN nemôže sa už prihlásiť do žiadnej kategórie 1A určenej len pre Slovákov a Rakúšanov.

Kontakt: info( zavináč ) sya.sk

Stránka SYN 2008, SYN 2009, ASYN 2010, SYN 2012, SYN 2013, SYN 2014